Občianske združenie SVOJINA

Rating a informácie o Občianske združenie SVOJINA

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Občianske združenie SVOJINA 8186 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 732499. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 15.4966% spoločností je horších ako Občianske združenie SVOJINA.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Občianske združenie SVOJINA" href="http://obcianske-zdruzenie-svojina.sk-rating.com/">
   <img src="http://obcianske-zdruzenie-svojina.sk-rating.com/obcianske-zdruzenie-svojina.png" width="150" height="25" alt="Rating Občianske združenie SVOJINA" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Občianske združenie SVOJINA

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia